Veiligheid een ''Broodje aap verhaal?''

Veiligheid een ''Broodje aap verhaal?''


Aanpak veiligheid een ‘Broodje aap verhaal’?

Dutch Power verbindt om te komen tot kennisdeling. Het onderwerp dat ons allemaal verbindt is VEILIGHEID. Veiligheid van onze medewerkers, gebruikers en direct omwonenden van onze infrastructuur. Veiligheid is gebaseerd op techniek, procedures, regelgeving en bewustwording van menselijk gedrag. Als we veilig willen werken en een veilige werkomgeving willen, dan zullen we het menselijk gedrag moet doorgronden (lees het menselijk brein) en hoe we dat positief kunnen beïnvloeden.

Inzicht in de werking van het menselijke brein bevordert de veiligheid
Op dinsdag 31 oktober focussen we ons op de relatie tussen veiligheid en het menselijk brein. De praktijk leert dat ondanks alle aandacht voor veiligheid; veiligheidstrainingen, bewustwordingsprogramma’s, certificering van medewerkers en leveranciers er nog ongelukken gebeuren als gevolg van onachtzaamheid, menselijke fouten en routinematig werken. Ons belangrijkste instrument om veilig te werken is ons brein, maar van de basis tot de top van onze bedrijven weten we vrijwel niets over de werking van ons brein in de relevantie ervan voor de veiligheid.

Masterclass
Theo Compernolle, is wereldwijd bekend als expert op het gebied van ons brein. Hij geeft een speciale MASTERCLASS met de focus op “Veiligheid in relatie tot het menselijk brein”.

Theo Compernolle is neuropsychiater en als adjunct hoogleraar verbonden aan het CEDEP European Centre for Executive Development waar hij reeds 26 maal een bijdrage leverde aan het programma “Leadership and Safety Culture”, voorheen was hij o.a. adjunct professor aan het INSEAD en hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Hij is auteur van de bestsellers: “Ontketen je brein” en “Stress: Vriend en Vijand”.

Voorafgaand aan de Masterclass zal Femke Rijpma een korte presentatie geven met de titel: “Onveilig werken? Dat doen wij niet”. Femke is Application Engineer Personal Safety bij 3M. Zij zal vanuit haar praktijkervaring ingaan op de oorzaken en gevolgen van onveilig werken.

Resultaat
Een middag waarbij de deelnemers het resultaat beïnvloeden. Aan de orde komen:

  • Bewustwording van de gebruiksaanwijzing van ons brein en de manier waarop de emiskenning ervan onveilig gedrag veroorzaakt
  • Bevordering intrinsieke veiligheid door rekening te houden met de grenzen en mogelijkheden van ons brein en de manier waarop die ons gedrag sturen. 
  • Richting geven aan verbeterprogramma’s voor veiligheid door meer rekening te houden met aangeboren en aangeleerde reacties. 
  • Praktische toepassingsvoorbeelden

Locatie
3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29 
2629 JD Delft 

Innovation Center 3M
Tijdens de pauze en het dinerbuffet kun je een kijkje nemen in het Center waar 3M zijn belangrijkste technologien demonstreert. 

Unieke bijeenkomst:
Wil je weten of onze veiligheidsaanpak een ‘broodje aap verhaal’ is? Zie hier het volledige
programma en meld je snel aan

 

congres uitnodiging
 congres uitnodiging