Supergeleiding, een koud kunstje?

Supergeleiding, een koud kunstje?

Supergeleiding, een koud kunstje?

Een volledige duurzame samenleving vraagt om een hoge mate van elektrificatie. Supergeleiding kan daarbij een belangrijke rol spelen en maakt bij extreem lage temperaturen elektriciteitstransport zonder weerstand mogelijk: geen transportverliezen en een bijna onbeperkte transportcapaciteit bij lage spanningen. Supergeleiding is in staat om de elektrische infrastructuur onherkenbaar te veranderen in een ondergronds supergeleidend kabelnet. Alles volledig elektronisch geschakeld en onzichtbaar in het landschap.

Momenteel wordt supergeleiding vooral toegepast bij de supergeleidende magneten voor de deeltjesversneller van het CERN, in de gezondheidszorg bij de supergeleidende magneten voor de MRI-scanners en bij het demagnetiseren van schepen.

Actueel zijn de pilot projecten, die worden opgestart om supergeleidende kabeltrajecten aan te leggen en om met behulp van supergeleidende magneten de generatoren van windmolens compacter en bedrijfszekerder te maken, waardoor het rendement toeneemt.

Op dinsdag 27 februari laten we ons informeren over de laatste ontwikkelingen op het vlak van Supergeleiding.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Dutch Power