Groene Netten - Impact gegarandeerd?

Groene Netten - Impact gegarandeerd?

11 oktober 2018

13:00 - 13:30

Ontvangst 

13:30 - 13:40

Welkom en opening door dagvoorzitter Roland van der Pouw | Dutch Power

13:40 - 13:55

Interactieve update Groene Netten door Margriet Rouhof | TenneT en KOen Eising | Alliander

Gaan we de impact garanderen? Wat zijn de kansen en belemmeringen?

13:55 - 14:15

Het speelveld verandert
Teun Bokhoven | voorzitter NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)  

Welke bewegingen zijn er gaande?Waar moeten wij rekening mee houden? 

14:15 - 14:35

Niek Mouter | TU Delft  NGI (Next Generation Infrastructures Foundation)

Wat is de maatschappelijk waarde | impact op onze infrastructuur? En hoe kunnen we deze nog beter benutten? 

14:35 - 15:05

Pauze

15:05 - 15:25

Andre Veneman | Akzo Nobel

Welke ontwikkelingen zijn er en welke paden bewandelt Akzo Nobel? En wat signaleer je als het moeilijk wordt en hoe ga je daar als bedrijf dan mee om?

15:25 - 16:05

Paneldiscussie
Noor Huitema | Copper8
Jop Spoelstra | Technolution
Chris Verstegen | Prorail
FRabk Middel | Prysmian

16:05 - 17:05

Carroussel met pitches 

Co den Hartog | Alliander
Dirk Bijl de Vroe | Stedin
Piet Soepboer | Enexis
Daan Helming | KPN

17:05 - 17:35

Interactieve afronding
Hoe kunnen we samen (netbeheerders en leveranciers) meedenken in het systeem? Wat zijn kansen en wat zijn de belemmeringen?

17:35 - 19:00

Kennis halen en brengen op de markplaats tijdens de netwerkborrel en dinerbuffet

Marktplaats met update Icoonprojecten Platform Groene Netten.

symposium organiseren
 symposium organiseren