aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

20 jaar publiek-private samenwerking!

Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van:

20 jaar publiek-private samenwerking!

Op 22 mei a.s. organiseren wij samen met onze partners een congres in het kader van 20 jaar publiek – private samenwerking.
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers verzoeken wij u vriendelijk om hier in te vullen of u wel of niet aanwezig zult zijn.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Stichting VbV
Mevr. M. (Margreet) Jansen

bezoekersregistratie systeem
 bezoekersregistratie systeem