13 september 2011

09:00-09:20

Inloop met koffie in de foyer

09:30-10:00

Gezamelijk ENERGIE opdoen in auditorium

10:00-10:45

Algemeen gedeelte

10:45-11:15

Workshopblok 1

11:30-12:00

Workshopblok 2

12:15-12:45

Workshopblok 3

12:45-13:30

Lunch in de foyer