aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Businesscafé Groei aan de Noordzee inspiratiemeeting voor en door groeiondernemers

29 juni 2011

15:00 - 15:30

Ontvangst met koffie en gebak in Directievertrek 1.04
Elkaar leren kennen

15:30 - 15:40

Opening en welkom

15:40 - 16:35

“Succesvol ondernemen en weer opnieuw beginnen” door Wico van Helden, voorheen CEO SeaGull Software, sinds 2008 ondernemer http://www.wididi.com/.
Presentatie en interactie.

16:35 - 16:50

Pauze

16:50 - 17:45

Inspiratieronde 1

1.1. Intervisie
Rollen ondernemer
Willem Blom, http://www.expandonline.nl/

1.2 Inspiratie uitwisseling
Een groei-ondernemer in Syntens-kleren!
Walter van Hese, Syntens-adviseur en aandeelhouder BV

17:50 - 18:45

Inspiratieronde 2

2.1 Durf te vragen-sessie
Financiering
Ruud Brands, www.alloksys.eu

2.2 Inspiratie uitwisseling of intervisie
van manager “terug” naar meewerkend ondernemer
Tom Klein, Today IT

18:45 - 19:15

Pauze en plenaire afsluiting

19:15 - 21:00

Afsluitend diner in Directievertrek 1.04

21:00

Einde

9 events tips voor een nog groter succes
 9 events tips voor een nog groter succes