Programma

10.00 uur      Inloop en koffie

 

10.30 uur      Opening (Gert Landman, voorzitter ISK en dagvoorzitter)

 

10.45 uur      Proef op de som …

 

11.15 uur      Opmaat (Klaas Holwerda, secretaris ISK, met medewerking van

workshopleiders en een kinderkoor onder leiding van Hanna Rijken)

 

12.15 uur      Lunchpauze en demonstratie Liedboekcompendium

 

13.00 uur      Workshops (eerste ronde)

 

14.15 uur      Workshops (tweede ronde)

 

De workshops worden tweemaal gegeven. Ieder krijgt de gelegenheid aan twee workshops mee te doen. Elke workshop levert ook een bijdrage aan de afsluitende vesper. Er zijn vier workshops:

 

  • Psalmen in soorten en maten (Willeke Smits)

Wat zijn de karakteristieken en gebruiksmogelijkheden van uiteenlopende vormen? Hoe komen deze optimaal tot hun recht?

Bijdrage aan de vesper: psalm         

  • Het gebruik van het Liedboek in het leven van alledag (Maarten Diepenbroek)

Wat kun je met het Liedboek in het pastoraat en het gewone leven?

Bijdrage aan de vesper: gedicht of gebed.

 

  • Het begeleiden van liederen (Wim Ruessink)

Aandachtspunten voor het begeleiden van nieuwe liederen en zangvormen. Is er behoefte aan aanvullingen op het materiaal in de begeleidingsbundel?

Bijdrage aan de vesper: begeleiding van de te zingen liederen.

 

  • De ontwikkeling van nieuwe liederen (Catrien Posthumus Meyjes en Anje de Heer)

In deze workshop werken we met door de deelnemers ingebrachte liederen en zangvormen. Wat is er in de plaatselijke praktijken van eredienst gaande en wat is er met het oog daarop nodig?

Bijdrage aan de vesper: nieuw lied.

 

15.30 uur      Vesper

Lied 191, ingevuld met bijdragen uit de workshops.

(deelnemers ontvangen vooraf de koorzetting van Lied 191)

 

16.00 uur      Borrel

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren