Overzicht Exposanten

Het MedTech West Event is een ideaal uitgangspunt voor het uitwisselen van (product)kennis en ervaring. Bezoekers van MedTech West zijn werkzaam in diverse functies in het medisch, wetenschappelijk en industrieel werkveld, zakelijke dienstverlening en direct of indirect gelieerd aan medische technologie. Het evenement biedt u de mogelijkheid om in contact te komen met deze specifieke doelgroep!

De demonstratiemarkt zal plaatsvinden in de grote hal van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft. Alle stands zijn opgebouwd rondom het koffie/theebuffet en het lunchbuffet.

Wanneer u interesse heeft in deelname aan MedTech West Event als exposant, dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier in de menubalk aan de linkerkant van deze webpagina. U kunt ook contact opnemen met Inge van Marion via telefoonnummer +31 (0)15 -278967 of via e-mail i.n.vanmarion-rehorst@tudelft.nl

De volgende exposanten hebben zich reeds aangemeld voor het MedTech West Event:

AMC, Biomedical Engineering and Physics
The AMC Dept. of BMEP aims to advance understanding of pathological processes by bridging the gap between engineering/physics and life sciences/medicine. Our research focuses on translational applications of hemodynamics, vascular biophysics, biomedical photonics, and medical imaging.

Artinis Medical Systems
Artinis Medical Systems is a small and innovative Dutch company. Artinis makes tissue oxygenation measurements with near infrared spectroscopy (NIRS) easy and affordable with fit to purpose solutions. NIRS relies mainly on two characteristics of human tissue. Firstly, the relative transparency of tissue for light in the NIR range, and secondly, the oxygenation dependent light absorbing characteristics of hemoglobin. By using a number of wavelengths the relative changes in concentrations of the hemoglobin’s can be displayed continuously. Artinis produces flexible, versatile and easily upgradeable laboratory equipment like the Oxymon MkIII. Measurements can be taken from 1 of up to 48 channels with 2 to 6 wavelengths and up to 250 Hz. NMR/MRI compatibility is possible, also simultaneous collection of other (physiological) data. Artinis also produces wireless NIRS equipment like the PortaMon, a device typically used on the human muscle. The PortaMon has the size of a cell phone and can be used inside and outside. The system measures oxygenation and the tissue saturation of the investigated muscle. Typical applications are in sports science, training evaluation, rehabilitation medicine, high altitude research, compartment syndrome, occupational health and peripheral vascular disease.

Biomedical Imaging Group Rotterdam
The Biomedical Imaging Group Rotterdam is an initiative of and collaboration between the Departments of Medical Informatics and Radiology of the Erasmus MC - University Medical Center Rotterdam, the Netherlands. Through innovative fundamental and applied research it aims at developing and validating advanced techniques for the processing and analysis of large, complex, and heterogeneous medical and biological image data sets.

CHDR
CHDR provides a full spectrum of high quality clinical pharmacology services. Specialised in early phase drug development, we pay a lot attention to the development of techniques, biomarkers and methodologies that enables us to determine the efficacy of potential new medication.

Cofely West Utiliteit b.v.
Cofely is een vooraanstaande technische dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet Cofely de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit en infratechniek. Van ontwerp tot en met realisatie, onderhoud, beheer en inspecties, in een grote verscheidenheid van technische disciplines. Cofely West Utilities B.V. werkt, met ruim 550 medewerkers, voor haar klanten in de regio 's Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website www.cofely-gdfsuez.nl

Dienst Elektronische en Mechanische Ontwikkeling (DEMO)
De Dienst Elektronische en Mechanische Ontwikkeling (DEMO) draagt bij aan het onderwijs en onderzoek van de TU Delft door het ontwikkelen, vervaardigen en onderhouden van unieke experimentele opstellingen, prototypen en instrumenten. In principe zijn alle producten uniek, op maat en tot stand gekomen na intensief overleg met de opdrachtgever.

Erasmus MC University Medical Center
"Heart in 3D" project is a collaboration of four biomedical imaging research groups at three
universities, and 3 PhD students are involved in that project: "
• Hortense Kirisli, PhD student at BIGR,Erasmus Medical Center and at LKEB,LUMC: h.kirisli@erasmusmc.nl
• Vikas Gupta, PhD student at LUMC and dept of Mediamatics, Delft University of Technology, v.gupta@lumc.nl.
• Rahil Shahzad, PhD student at the Quantitative Imaging group, Delft University of Technology and at BIGR,Erasmus Medical Center: R.Shahzad@tudelft.nl

The goal of the "Heart in 3D" project is to develop algorithms and software to connect s of diagnostic information on heart function (the status of the coronary arteries, myocardial perfusion and ventricular function) from multimodality imaging studies. Novel algorithms and quantitative analysis tools will be developed to support diagnosis and disease staging in cardiovascular disease.
Synchronized Multimodal heART Visualization (SMARTVis) tool: Comprehensive Visualization of Multimodal Cardiac Imaging Data for Assessment of Coronary Artery Disease Patient Specific Curonary Artery Density Estimate for Calcium Scoring in CTScans Myocardial Perfusion MR Image analysis

ForceLink
Het Nederlandse bedrijf ForceLink ontwikkeld en maakt(meet)loopbanden voor revalidatie, sport en bewegingsonderzoek en de bijbehorende software. De C-Mill is een meet-loopband die met lichtvlekken de patient indicaties geeft waar te stappen en waar juist niet. Zo is het mogelijk een functionele training aan te bieden en tegelijk te ondersteunen t.a.v.het adaptatievermogen van de patient: kan hij/zij de stoeprandjes, plassen en poep ontwijken?

HemoLab bv
HemoLab is an independent organization that offers dedicated research and development (R&D) services in the field of biomedical technology. Core business activities comprise contract research, product and enabling technology development, consultancy, and medical device testing and evaluation.

Medical Delta
Gedurende de laatste 5 jaar is in het zuidwesten van Nederland een vooraanstaand Life Sciences Cluster ontstaan met Europese allure. “Medical Delta” staat voor een intensieve samenwerking tussen de Erasmus Universiteit, de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft, het Erasmus Universitair Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum, de steden Rotterdam, Delft en Leiden, de Provincie Zuid Holland, het bedrijfsleven, de bedrijvenparken en incubators in de regio Zuid Holland. De kracht van dit partnership schuilt in de complementariteit van de ingebrachte expertise en faciliteiten, de gezamenlijke keuze voor een klein aantal samenhangende focusgebieden, een onderscheidende marktgerichte strategie, en gunstige economische perspectieven. Medical Delta heeft een internationale reputatie op het gebied van biomedische technologie en de toepassing daarvan zowel in de kliniek als daarbuiten, en heeft gekozen voor 'Imaging en image guided medicine', 'Interventions and care' en 'Targeted molecular technology’ als primaire aandachtsgebieden. Daarnaast wordt met het thema Zorginnovatie de verbinding gelegd naar de extramurale zorg.
Voor het schaalniveau van denken kiest de Medical Delta voor het minimum van Delft-Leiden-Rotterdam met een zeer open houding naar partners van daarbuiten. In Europees verband wordt intensief samengewerkt met de HealthTIES partner regio’s Barcelona, Debrecen, Oxford en Zurich.

Medis medical imaging systems bv
Medis medical imaging systems bv ontwikkelt analytische software voor cardiovasculaire toepassingen en distribueert die software wereldwijd naar ziekenhuizen, corelabs en OEM partners (OEM equipment en PACS bedrijven). Core business is segmentatie, visualisatie, integratie en validatie. Medis participeert in MDII en heeft als strategische partner het LKEB van het LUMC.

MediCorporate
MediCorporate bv is gespecialiseerd in het creëren van medische / anatomische 3D modellen die kunnen worden gebruikt voor augmented virtuele simulatie programma’s. Onze 3D modellen zijn gebaseerd op hoge resolutie MRI en CT data, die door onze eigen medische specialisten worden gesegmenteerd en gemodelleerd. De modellen zijn te gebruiken voor force feedback simulatie modellen (zintuiglijke waarneming van weefselweerstanden in simulatie modellen) en in trainingsomgevingen. Ook kan er van een 3D-beeld een 2D-afbeelding gemaakt worden die gebruikt kunnen worden voor educatieve doeleinden en publicaties. Gebaseerd op de ervaring en expertise in vorige 3D simulatie trajecten, zoals bijvoorbeeld het project ARTUS, kan MediCorporate bv actief meedenken ten aanzien van verschillende operatie technieken / procedures, E-learning applicaties en iPad-applicaties, op basis van medische achtergrondkennis.

Medishield BV
This is MediShield, a new enthusiastic team of experienced specialists and young biomedical engineers devoted to integrate new innovative ideas into the medical field. MediShield's primary focus is to reduce costs and improve safety during surgery with intuitive new tools and innovative work-flow concepts. The companies projects are supported by several industrial partners, several medical centra and the Delft University of Technology.
We state that innovation is the process that translates knowledge into economic growth and social well-being. As the demand for health care is on the rise, so is the desire for effective innovative medical solutions.

Motek Medical
Motek Medical heeft een software platform ontwikkeld welke unieke mogelijkheden biedt voor zowel de patiënt, therapeut, arts als onderzoeker. De software is zo ontwikkeld dat met reguliere apparatuur meer mogelijkheden beschikbaar komen door de data te synchroniseren en in real-time, gebruik makend van Virtual Reality technieken voor feedback, tot één systeem te integreren. De software oplossing die Motek Medical biedt om reguliere revalidatie hardware te combineren in één geïntegreerd systeem is de Computer Assisted Rehabilitation ENvironment (CAREN).

NewCompliance B.V.
NewCompliance is een zeer innovatief bedrijf, dat verscheidene technologische concepten ontwikkelt en vermarkt, waarmee de patiëntveiligheid op de operatiekamer wordt verbeterd. Een van de producten is een revolutionaire applicatie die risicofactoren op postoperatieve wondinfecties registreert, analyseert en terugkoppelt aan het personeel op de OK. Deze applicatie is onlangs ontwikkeld i.s.m. het Erasmus MC en het Havenziekenhuis. De sensor- en software-systemen van NewCompliance worden op dit moment in ruim 15 ziekenhuizen toegepast.

NeuroControl
Radbout Universiteit Nijmegen Medical Center
Radboud universiteit Nijmegen Medical Center of UMC St Radboud, afdeling Neurologie / klinische neurofysiologie werkt aan non-invasieve diagnostiek bij onder andere neuromusculaire aandoeningen. Hiervoor hebben we onder andere de beschikking over echo apparatuur waarbij we ook kwantitatieve spierechografie doen, high-density oppervlakte EMG apparatuur waarmee het mogelijk is om met oppervlakte EMG naar de morfologie en het vuurgedrag van motor units te kijken en transcraniele magneet stimulatie (TMS) waarbij via een magneetspoel de motor cortex gestimuleerd kan worden.

NIMIT
The IMDI Core NIMIT will develop innovative devices and procedures for minimally invasive interventions with extra value to science, society and business. The challenge NIMIT faces is the development of instruments which are able to reach, diagnose and treat tissue at any location in the body, whilst preventing damage to healthy, delicate tissues. These can be used in surgery, radiology, anesthesiology, arthroscopy, cardiology and cardiac surgery, oncology, eye surgery, colonoscopy, and neurosurgery via the nose.

Purac Biomaterials
Purac Biomaterials develops, manufactures and markets resorbable polymers and monomers worldwide under the PURASORB® brand name. Our products and services support your developments from early stage R&D to market introduction and large scale commercial supply.

SenseIT
-SenseIT develops and manufactures compact embedded camera systems for standalone and mobile applications
-Aiming to automate human senses and measure, track, identify and classify objects fast and accurately.
-We focus on “police & defense”, “people logistics”, “research & laboratories” and “medical & health care” industries.
-Experts in 3D imaging, embedded development, sensor technologies and machine learning.
-Adaptation of latest imaging technologies, thanks to close cooperation with hardware manufactures and Universities
-Already developed several compact embedded camera systems:
3D area scan camera (white light triangulation)
3D object tracking camera (stereo vision)
-Applicable for i.e. :
Instrument identification and counting
Accurate 3D scanning of body parts

Technobis Fibre Technologies
Technobis Fibre Technologies is a company within the Technobis Group and is specialized in the development and supply of total solutions in high-speed and multi-sensor fibre interrogators and sensors.
Key product of Technobis Fibre Technologies is the high speed Deminsys interrogator for fibre bragg grating sensors. Numerous applications can be found in diverse markets such as aerospace, high-tech industry, medical, robotics and automotive.

TMS International B.V.
Twente Medical Systems International ontwerpt uiterst nauwkeurige multi-kanaals versterkers, data acquisitie en communicatie oplossingen, vooral voor veeleisende (electro)fysiologische toepassingen. TMSI gebruikt hierbij unieke versterkertechnologie die uitermate geschikt is voor het meten onder moeilijke omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij metingen op plaatsen met veel potentiële stoorbronnen, bij veeleisende draagbare toepassingen met de mogelijkheid van vele bewegingsartifacten of bij zeer hoge electrode impedanties. De systemen kunnen geconfigureerd worden van 2 tot 272 kanalen en meten vrijwel alle signalen die direct of indirect in het lichaam gemeten kunnen worden.

TNO
TNO is een onafhankelijke innovatie-organisatie. We verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Met ruim 4000 professionals werkt TNO aan toepasbare kennis en oplossingen voor wereldwijde schaarsteproblemen.
TNO focust haar inspanningen op 7 thema’s waaronder Industriële innovatie: het versterken van de innovatiekracht van de industrie.

Virtual Proteins
Virtual Proteins BV (Eindhoven) heeft een revolutionair desk-top virtual reality systeem ontwikkeld: het VP MicroLab. Hiermee is het mogelijk om MRI en CT scans in 3D te visualiseren en realistische simulaties te genereren voor toepassingen in het medisch onderwijs en voor het bepalen van de meest geschikte behandelstrategie op de OK.

evenementsoftware
 evenementsoftware