Content Workshops

Workshop 1: Nieuwe beeldvormingstechnieken voor cardiovasculaire en neurovasculaire aandoeningen

• 10:00 - 10:05: Opening
• 10:05 - 10:25: Wiro Niessen (EMC, TU Delft): "Medical Delta Imaging Institute: Aim and Organization"
• 10:25 - 10:50: Boudewijn Lelieveldt (LUMC, TU Delft): "Hart in 3D project"
• 10:50 - 11:15: Arfan Ikram (EMC): ""The past, present and future of population imaging: feasibility and challenges""
• 11:15 - 11:40: Freek Beekman (TU Delft): "Molecular imaging - High resolution pre-clinical SPECT-CT and SPECT/PET-CT
• 11:40 - 12:00: Mark van Buchem (LUMC): Medical Delta Imaging Institute: Next steps

Workshop 2: Nieuwe technieken voor minimaal invasieve ingrepen

• 10.00 uur Welcome Jenny Dankelman

WP 1 Minimally Invasive Surgery and Flexible Endosopy
• 10.05 Klinisch: Frank Willem Jansen (LUMC)
• 10.15 Technisch: Jenny Dankelman (TUD)
• 10.25 Discussion

WP 2 Needle Interventions and Biopsies
• 10.30 Klinisch: Dick Oepkes (LUMC)
• 10.40 Technisch: Jouke Dijkstra (LUMC)
• 10.50 Discussion

WP 3 Endovascular and Intraluminal Interventions
• 10.55 Klinisch: Evelyn Regar (ErasmusMC)
• 11:05 Technisch: Ton van der Steen (ErasmusMC)
• 11.15 Discussion

WP 4 Precision interventions such as arthrosopic, nose and ear
• 11:20 Klinisch: Niek van Dijk (AMC)
• 11:30 Technisch: Paul Breedveld (TUD)
• 11.40 Discussion
• 11:45 Wrap up and closing

Workshop 3: NeuroControl

• 10.00: IMDI NeuroControl: De lange mars
Frans van der Helm (Technische Universiteit Delft)
• 10.10: Neurologische aandoeningen: Het klinische probleem
Hans Arendzen, Carel Meskers (Leiden University Medical Center)
• 10.30: Diagnostische robots
Alfred Schouten (Technische Universiteit Delft)
• 10.40: thuismonitoring en neurorevalidatie bij CVA
Peter Veltink (Universiteit Twente)
• 10.50: Revalidatierobots
Herman van der Kooij (Universiteit Twente / Technische Universiteit Delft)
• 11.00: Ontwikkeling en gebruik van revalidatierobots in de klinische praktijk, Gerdienke Prange (Roessingh R&D)
11.10: Corticale plasticiteit na hersen laesies gedurende robot metingen en ten gevolge van robot interventies, Jules Dewald (Northwestern University / Technische Universiteit Delft
• 11.25: Neurostimulatie en neuromodulatie, Peter Veltink (Universiteit Twente)
• 11.35: Toepassing van TMS in de klinische praktijk
Hans van Dijk (Radboud Universiteit Nijmegen)
• 11.45: Discussie
• 12.00: Einde

congres uitnodiging
 congres uitnodiging