aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Accountantstafel SPECIAAL

Welkom

Nederhof en Partners (Nederhof) is een onderneming van Mark Rog, accountant in business, belastingadviseur en business valuator in Den Haag. De dienstverlening van Nederhof spitst zich toe op ondernemingswaardering en waardeanalyse, (begeleiding bij) aan- en verkoop van ondernemingen, begeleiding bij ondernemingsfinancieringen en bemiddeling bij zakelijke conflicten en geschillen. Nederhof werkt nauw samen met specialisten als ondernemingsrechtjuristen, belastingadviseurs en accountants.

Nederhof deelt graag haar kennis met vakgenoten en ondernemers. Net zoals zij graag kennis opdoet van anderen. Tijdens de informele “Kennis delen”-bijeenkomsten wordt twee keer per jaar handen en voeten gegeven aan het overdragen van kennis en het uitwisselen van kennis met relaties op het gebied van waardering (waarde toekennen aan de onderneming) en aanverwante gebieden.

Graag nodigen wij u uit voor de vierde Nederhof & Partners "Accountantstafel"; dit keer een Accountantstafel SPECIAAL op donderdagmiddag 13 oktober 2011 vanaf 16.00 uur.
Nederhof & Partners praat u bij over recente ontwikkelingen in de methodiek van waardering van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Op de u bekende informele wijze. Spreker is Mark Rog.

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst, de uitnodiging of deelnemersinformatie bekijken en routeinformatie inzien.

Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

Graag tot de 13e oktober,

Nederhof & Partners

kaartverkoop
 kaartverkoop