20 maart 2019

14:30 - 15:00

Ontvangst en registratie

15:00 - 15:10

Welkom door dagvoorzitter
Anja Vijselaar | Petersburg Consultants

15:10 - 15:30

Nederlandse doelstelling voor offshore wind.
Frank Wester | TenneT TSO
Wat is het grote plaatje? Waarom is er gekozen voor windparken op zee? Welke windparken zijn er? Wat zijn de toekomstplannen tot 2025? En wat is het belang en de visie vanuit de overheid          

15:30 - 15:50

Het ontstaan van een windpark op zee? Door de ogen van ontwikkelaars.
Hugo Buis  | Shell New Energies

15:50 - 16:10

Hoe zien de windparken op zee van de toekomst er uit?
Bob Prinsen | Navigant
De grote veranderingen in het ontwerp, de bouw en beheer van windparken op zee. Hoe zullen ze bijdragen tot subsidieloze wind-op-zee en wat zijn de uitdagingen?

16:10 - 16:25

Kabel op zee.
Laurens Pots | TKF
De technologische ontwikkeling en gebruik van de 66kV-kabel op zee 

16:25 - 16:45

Korte koffiepauze

16:45 - 17:05

Ontwikkelen van een offshore netaansluiting.  
Frank Wester | TenneT TSO

Hoe ontstaat een offshore netaansluiting? Wat is het verschil tussen Duitsland en Nederland? En hoe brengt TenneT stroom naar het transformatorstation op land?

17:05 - 17:25

Platforms voor nieuwe Noordzee energie.
Anton Weekamp | JES & Jaco Fleumer | HSM 
Ontwerp, bouw, transport, installatie en inbedrijfstelling van transformatorstation. Met voorbeelden van project Borssele Alpha en Beta.  

17:25 - 17:40

Groene stroom van zee naar land.
Hans Schwirtz | Prysmian
De ontwikkeling, gebruik en het leggen van de Exportkabel.

17:40 - 17:50

Integraal 3D ontwerp Landstation
Martin Wolve | Movares

17:50 - 18:00

Afsluiting

18:00 - 19:15

Dinerbuffet & Netwerken