aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lustrum 25 jaar Utiliteitsbouwdispuut

U kunt zich via deze online inschrijving aanmelden voor het lustrum. Het lustrum zal in de week van 6 t/m 10 februari plaatsvinden. Wilt u zich aanmelden, maar niet online registreren, stuur dan een mail naar udispuut-citg@tudelft.nl. Via het lustrum nieuws zullen we u op de hoogte houden van het laatste nieuws rondom het lustrum en zal het programma gepresenteerd worden. De inschrijving is vrijblijvend in de zin dat u zich later weer af kunt melden, voor het Utiliteitsbouwdispuut is het een goede manier om het aantal gasten in te schatten. Uiteraard zien we u natuurlijk graag terug op 10 februari of bij de activiteiten in de week van 6-10 februari.

event deelnemersregistratie
 event deelnemersregistratie