aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Workshop Natuurlijk Leiderschap m.m.v. Ian Read

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigen wij u graag persoonlijk uit voor de

Workshop Natuurlijk Leiderschap m.m.v. Ian Read.

Tijdens deze workshop staan we stil bij de manier waarop we invulling geven aan ons leiderschap, zowel professioneel als privé. We wisselen van gedachten en laten ons inspireren door een zeer speciale gast, Ian Read. Hij is als hoofdgids verbonden aan de Foundation for Natural Leadership klik hier:FNL en begeleidt leadership trails in de wildernis van Zuid-Afrika. Voor Ian is de natuur de grote inspirator.
U kunt zich eenvoudig aanmelden door op de onderstaande link te klikken.
De opbrengst van deze middag gaat naar de Stchting KENCHAAN.

Programma
Datum: maandag 30 januari 2012
Tijd: 13.30 – 17.30 uur Locatie: Bergen aan zee, Hotel Victoria
Aantal deelnemers: maximaal 15
De opbrengst van deze middag komt ten goede aan de Stichting KENCHAAN

Agenda:
•• 13.30 uur inloop met koffie
• 14.00 uur Introductie van deze middag door Ben Tomesen
• 14.15 uur lezing “lessen van de natuur” of “Het leven georganiseerd in natuurlijke cirkels” met praktische voorbeelden. In een dialoog tussen Ian Read en iemand met trail ervaring wordt u meegenomen op reis naar de wildernis van Zuid Afrika. De lessen die ze op deze reis tegenkwamen zullen inspiratie- en leermomenten voor u zijn
• 15.30 uur pauze
• 15.45 uur Vernieuwing van inzicht. Boy van Droffelaar en Ian Read laten u de U-curve daadwerkelijk ervaren en doorlopen
• 17.00 uur afronding en evaluatie
• 17.15 uur sluiting en borrel

Met vriendelijke groet,

Ben Tomesen en Boy van Droffelaar

voorbeeld uitnodiging event
 voorbeeld uitnodiging event