Workshop Natuurlijk Leiderschap m.m.v. Ian Read

Workshop Natuurlijk Leiderschap m.m.v. Ian Read

30 januari 2012

13:30-14:00

inloop

14:00-14:15

introductie van het programma

14:15-15:30

dialoog met Ian Read

15:30-15:45

pauze

15:45-17:00

natuurlijk leiderschap en de U-curve

17:00-17:30

afsluitende borrel