aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Workshop Natuurlijk Leiderschap m.m.v. Ian Read

30 januari 2012

13:30 - 14:00

inloop

14:00 - 14:15

introductie van het programma

14:15 - 15:30

dialoog met Ian Read

15:30 - 15:45

pauze

15:45 - 17:00

natuurlijk leiderschap en de U-curve

17:00 - 17:30

afsluitende borrel

voorbeeld uitnodiging event
 voorbeeld uitnodiging event