aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Vorming Microfluïdica Technologie Cluster @TNO

07 maart 2012

13:30 - 13:45

Ontvangst

13:45 - 14:00

Welkomstwoord & Microfluïdica @TNO

14:00 - 14:30

Deelnemers Intro & Interessegebieden

14:30 - 14:45

Samenstelling discussietafels & Onderwerpen (Tafel Agenda's)

14:45 - 15:00

Koffie pauze

15:00 - 16:15

Synergie verkenning groepen

16:15 - 16:30

Definiëren actiepunten

16:30 - 16:45

Wrap up - Closure

16:45 - 17:30

Netwerk Borrel

jouw online aanmeldformulier
 jouw online aanmeldformulier