aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Opbrengstrijk Onderwijs

Een goede sbo-school creëert opbrengstrijk onderwijs.
Dat is onderwijs wat kinderen kansen biedt in de maatschappij, door te zorgen voor goede basisvaardigheden als taal en rekenen, maar ook voor een brede sociale en persoonlijke ontwikkeling. Dat vraagt om consistent handelen in de school. Van schoolleider tot leerling moet dezelfde visie op werkwijzen en interactie herkenbaar zijn. Dat was ook te lezen in de publicatie ‘Opbrengstrijk Onderwijs’ die het SBOwerkverband in het najaar liet verschijnen.

evenementsoftware
 evenementsoftware