aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

All Energy Day voor particulieren en bedrijven

Aanmeldformulier All Energy Day

Het ochtendprogramma met de workshops is alleen bedoeld voor studenten en betrokkenen bij de workshops. U bent van harte welkom vanaf 12:15 wanneer de plenaire bespreking van de workshops zal plaats vinden. De lunch wordt om 13:00 geserveerd, waarna het middagprogramma om 13:45 zal aanvangen. In verband met de catering horen we graag van u of u van de lunch gebruik zult maken. Het volledige programma vindt u op www.allenergyday.nl .

€ 85,00

Totaal: € 85,00

evenement managen
 evenement managen