aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

All Energy Day voor politici en academici

Aanmeldformulier All Energy Day

Het ochtendprogramma met de workshops is alleen bedoeld voor studenten en betrokkenen bij de workshops. U bent van harte welkom vanaf 12:15 wanneer de plenaire bespreking van de workshops zal plaats vinden. In verband met de catering horen we graag van u of u van de lunch gebruik zult maken. De lunch wordt om 13:00 geserveerd, waarna om 13:45 het middagprogramma zal aanvangen. Het volledige programma vindt u op www.allenergyday.nl.

€ 50,00

Totaal: € 50,00

7 event trends in 2020 en hoe je deze
 7 event trends in 2020 en hoe je deze