aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Delft Health Lunchbijeenkomst Proeftuinen / Living labs

Delft Health Lunchbijeenkomst Proeftuinen / Living Labs

Delft Health Initiative nodigt alle wetenschappers van de TU Delft die onderzoek doen op het gebied van gezondheid uit voor een informatieve lunchbijeenkomst over Proeftuinen/Living labs. Binnen deze proeftuinen kunnen wetenschappers uit uiteenlopende disciplines met elkaar samenwerken aan innovaties in de medische praktijk. De themabijeenkomst geeft Delftse wetenschappers de gelegenheid/ kans om mee te denken over de opzet en de inrichting van de Proeftuinen.

Achtergrond
Publiek-private samenwerking wordt voor universiteiten steeds belangrijker. Het nationale topsectorenbeleid en Europese subsidieprogramma’s worden gekenmerkt door de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en eindgebruikers. Proeftuinen of living labs worden gezien als een ontwikkel- of testomgeving waarin verschillende partijen met eindgebruikers samenwerken in een relevante setting.

Proeftuin Zorg en techniek
In deze themabijeenkomst wordt het concept proeftuinen / living labs nader toegelicht en staat de proeftuin ‘Zorg & techniek’ centraal. De TU Delft en de gemeente Delft gebruiken deze proeftuin om met medische technologie oplossingen te leveren voor de problemen in de gezondheidszorg. De oogst uit de proeftuin bestaat uit kansrijke innovatieve producten, diensten of processen die op de nationale en internationale zorgmarkt worden gebracht.

De proeftuin Zorg & Techniek is gelegen in een gewone woonwijk met een ziekenhuis en een revalidatiecentrum. Zorg & techniek moet een creatieve werkplaats worden met gedeelde faciliteiten, ruimte voor netwerken, korte lijnen met wetenschappelijke ondersteuning en organisatorische dienstverlening op maat. Zorgprofessionals, ingenieurs, ondernemers, bewoners, patiënten en de overheid werken hierbij samen.

Met dit initiatief wil Delft Health Initiative inspelen op de kansen die publiek-private samenwerking voor de Delftse wetenschappers kan bieden.

Om u aan te melden klik in het menu links op "Aanmelden".

Vriendelijke groet,

Delft hi team

Lucas van Vliet, Richard Goossens, Frans van der Helm, Wouter Serdijn, Joost Verhaar en Martine van Diepenbrugge

symposiumregistratie
 symposiumregistratie