13 juni 2019

15:00 - 15:30

Inloop

15:30 - 15:35

Welkom door Dutch Power en Energy Storage Nederland.

15:35 - 15:50

Opening door dagvoorzitter
Stefan Olsthoorn | Energy Storage NL

Energy Storage NL heeft begin 2019 het Nationaal Actieplan Energieopslag en Conversie gelanceerd. Stefan Olsthoorn geeft een toelichting op dit plan waarin hij de rol van energieopslag en conversie gezien vanuit de energie-infrastructuur belicht. Daarnaast presenteert hij een overzicht van toepassingen van energieopslagtechnologie en de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en normering.

15:50 - 16:10

Piet Nienhuis |Gasunie Transport Services & Gert van der Lee | TenneT TSO 

In 2019 hebben TenneT en de Gasunie gezamenlijk de Infrastructure Outlook 2050 uitgebracht. Hierin schetsen de twee bedrijven hoe de infrastructuur voor elektriciteit en gas gaat veranderen om in 2050 een volledig duurzaam energiesysteem mogelijk te maken. 

Door de netwerken van TenneT en Gasunie meer aan elkaar te koppelen, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor transport en opslag en blijft betrouwbaarheid van het systeem gehandhaafd.

16:10 - 16:30

Rianne 't Hoen | DNV GL

De belangrijkste trends & ontwikkelingen van de verschillende energieopslag technologieën komen aan bod. Wat zijn de enablers voor een succesvolle integratie van energieopslag systemen in het elektriciteitsnet. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van regelgeving. Hoe kan de veiligheid van energieopslag systemen worden gewaarborgd in deze snel ontwikkelende sector, zodat er ook maatschappelijk draagvlak zal zijn.

16:30 - 17:00

Pauze "Storage meets the Grid" 

17:00 - 17:10

Dinc Mennis | mPrest 

Vraag en aanbod snel aan elkaar verbinden is essentieel en dient rekening te houden met veel factoren. 
mPrest, met haar achtergrond in de defensie, deelt vanuit een ander perspectief haar denkrichting en oplossingen m.b.t. energieopslag.

17:10 - 17:30

Jeffrey Bartels | Edmij

Als energie- en dataspecialist voorspelt Edmij het energieverbruik en –productie van hun klanten. Er zijn traditionele en nieuwe markten waarop met energieopslagsystemen gehandeld wordt. Jeffrey Bartels presenteert een overzicht van de markten waarin met energieopslag en flexibel energieverbruik geld verdiend kan worden.   

17:30 - 17:50

Raoul Bernards | Enexis

Regulering, wet- en regelgeving m.b.t. energieopslag bij Netbeheerders. Welke toepassingen zijn er al en welke obstakels komen we tegen? En hoe kunnen we een brug slaan naar de uitnutting en besturing?

17:50 - 18:10

Dirk-Jan van Swaay | ING

Visie op het financieren van energieopslag projecten. Hierbij wordt ingegaan op de bepalende factoren in de business case van energieopslagprojecten.

18:10 - 18:40

Interacties Lagerhuisdebat met stellingen

18:40 - 20:00

Netwerken en Dinerbuffet Matchmaking  "Storage meets the Grid"