Storage meets the Grid

Storage meets the Grid

Do 13 juni 2019

15:00 - 15:30

Inloop

15:30 - 15:35

Welkom gastheer n.t.b.

15:35 - 15:50

Opening door dagvoorzitter
Stefan Olsthoorn | Energy Storage NL

Energy Storage NL heeft begin 2019 het Nationaal Actieplan Energieopslag en Conversie gelanceerd. Stefan Olsthoorn geeft een toelichting op dit plan waarin hij de rol van energieopslag en conversie gezien vanuit de energie-infrastructuur belicht. Daarnaast presenteert hij een overzicht van toepassingen van energieopslagtechnologie en de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en normering.

15:50 - 16:10

Rianne 't Hoen | DNV GL

De belangrijkste trends & ontwikkelingen van de verschillende energieopslag technologieën komen aan bod. Wat zijn de enablers voor een succesvolle integratie van energieopslag systemen in het elektriciteitsnet. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van regelgeving. Hoe kan de veiligheid van energieopslag systemen worden gewaarborgd in deze snel ontwikkelende sector, zodat er ook maatschappelijk draagvlak zal zijn.

16:10 - 16:30

Jeffrey Bartels | Edmij

Als energie- en dataspecialist voorspelt Edmij het energieverbruik en –productie van hun klanten. Er zijn traditionele en nieuwe markten waarop met energieopslagsystemen gehandeld wordt. Jeffrey Bartels presenteert een overzicht van de markten waarin met energieopslag en flexibel energieverbruik geld verdiend kan worden.   

16:30 - 17:00

Pauze "Storage meets the Grid" waarin matchmaking centraal staat 

17:00 - 17:20

Regulering, wet- en regelgeving m.b.t. energieopslag bij Netbeheerders. Welke toepassingen zijn er al en welke obstakels komen we tegen? En hoe kunnen we een brug slaan naar de uitnutting en besturing
Spreker DSO 

17:20 - 17:40

Dirk-Jan van Swaay | ING

Visie op het financieren van energieopslag projecten. Hierbij wordt ingegaan op de bepalende factoren in de business case van energieopslagprojecten.

17:40 - 18:10

Matchmaking Energy Storage Nederland en Dutch Power 

18:10 - 19:30

Netwerken en dinerbuffet

evenements uitnodiging
 evenements uitnodiging