Zesde bijeenkomst Samenwerkingsverband
Brede Schuldenaanpak

 

Ruim een jaar geleden heeft de staatssecretaris van SZW het startsein gegeven voor de brede schuldenaanpak en het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Met elkaar willen wij het aantal mensen met schulden in Nederland terugdringen. Niet eerder zijn zoveel initiatieven, maatregelen en gezamenlijk afspraken ten behoeve van mensen met (problematische) schulden ontplooid, genomen en gemaakt! Met dank aan zowel de deelnemers van het samenwerkingsverband als andere organisaties en personen die de schuldenproblematiek te lijf gaan.

De samenwerking wordt onder andere vormgegeven door bestuurlijke bijeenkomsten van het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Op 13 november 2019 vindt de zesde bijeenkomst plaats met als thema ‘aansluiting van het minnelijke en het wettelijke traject’. Met het rapport ‘Aansluiting gezocht’ heeft Berenschot mooi inzichtelijk gemaakt waar onze uitdagingen als samenwerkingsverband nog liggen. De samenwerking tussen schuldeiser en schulphulpverlening, meer cijfermatig inzicht bij vroegsignalering en het kwaliteitskader van de schuldhulpverlening zullen het onderwerp van gesprek zijn. Met op de agenda: interviews met huidige schuldhulpverleners, pitches over de recentelijke ontwikkelingen en actieve discussies over ieders bijdrage aan de doelstellingen.