Vanaf 15.30 uur bent u hartelijk welkom in De Nieuwe Kerk op De Dam, ingang Damzijde.**

 

Aan de viering, van 16.00-17.15 uur, werken de volgende personen mee:

 

Voorgangers: 

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit,  secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, Lutherse theoloog uit Noorwegen

dr. Agnes Abuoum, voorzitter van de Wereldraad van Kerken, lid van de Anglicaanse kerk in Kenia

ds. Karin van den Broeke, bestuurslid Wereldraad van Kerken namens de Protestantse Kerk en predikant in Noord-Beveland

ds. Margarithe Veen, namens de Raad van Kerken Nederland mede organisator van het jubileum 70 jaar WCC en predikant in Achlum-Hitzum

ds. Jurjen Zeilstra, promoveert binnenkort op de geschiedenis van de Wereldraad van Kerken, predikant in Hilversum 

 

Medewerking van:

The Passion Koor dat ook de Passion zong die in maart door de EO werd uitgezonden vanuit de Bijlmer, dirigent Kirsten Michel

Henk Verhoef, organist van De Nieuwe Kerk

Kees van der Zwaard, verbonden aan De 7eHemel. Hij bereidde met jongeren van het internationale Festival On the Move 'De Verbeelding' voor

Marian Jaspers Fayer dwarsfluit en Gertru Pasveer harp

Jongeren uit verschillende continenten dragen bij aan de viering

 

 

** Bij de entree wordt uw aanmeldingsbewijs gevraagd. Fijn als u dit wilt tonen op uw mobiel of op papier.

save the date
 save the date