aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

It takes 2 to tango, van bezuinigingen naar hervormingen in de polder

logo web klein.jpg

Uitnodiging aan arbeidsvoorwaardenprofessionals

It takes 2 to tango, van bezuinigingen naar hervormingen in de polder


Den Haag, 10 juli 2012

Geachte heer / mevrouw,

Op dinsdag 11 september 2012 organiseren MKB-Nederland en Achmea het symposium
‘It takes 2 to tango, van bezuinigingen naar hervormingen in de polder’.
Aan de vooravond van de verkiezingen geven vooraanstaande sprekers als Evert Verhulp, professor arbeidsrecht UvA, en Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar UvA, hun visie op de bezuinigingen c.q. hervormingen van het sociaal stelsel zoals het ontslagrecht. Zij schetsen de gevolgen voor de werkgever en werknemer op de werkvloer, voor de arbeidsmarkt en voor de arbeidsverhoudingen op (de)centraal niveau.
Hoe pakken sociale partners deze ontwikkelingen op? Leidt het veranderingsproces binnen de vakbeweging tot nieuwe verhoudingen in de polder? Hans Simons, voorzitter van OSB, de koepel van schoonmaakbedrijven, maakt u deelgenoot van zijn ervaringen met een nieuwe aanpak van de vakbeweging (organizing) en zijn inschatting of dit een verder en breder vervolg zal krijgen.
Sociale partners Ton Heerts, voorzitter FNV / nieuwe vakbeweging, (onder voorbehoud), Jaap Smit, voorzitter CNV, en Hans Biesheuvel, voorzitter MKB-Nederland, bespreken óf en hoe het unieke Nederlandse polderoverleg weer een rol van betekenis kan gaan spelen en kan bijdragen aan duurzame maatregelen die de economie en werkgelegenheid weer aan de praat kunnen krijgen.

Wij nodigen u van harte uit aan dit inspirerende symposium deel te nemen. Er zal volop ruimte zijn in gesprek te gaan met de sprekers.

Datum : dinsdag 11 september
Tijdstip: 15:00 tot 18:15 uur, aansluitend borrel en buffet
Locatie: MKB-Nederland (Malietoren), Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag

Voor het volledige programma klikt u hier.
Het aantal deelnemers is beperkt. Meld u aan via It takes 2 to tango. Graag met u!

Met vriendelijke groet,

handteking LJ def.jpg handteking bibi de vries.jpg.jpg
Leendert-Jan Visser mw. mr. Bibi de Vries
directeur MKB-Nederland directeur sociale partners en belangenorganisaties Achmea
evenementsregistratie
 evenementsregistratie