aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

It takes 2 to tango, van bezuinigingen naar hervormingen in de polder

11 september 2012

15:00 - 15:30

Ontvangst in de grote zaal Malietoren

15:30 - 15:45

Welkom door Bibi de Vries

15:45 - 16:35

Consequenties bezuinigingspakket voor de polder en de rol van sociale partners:

Evert Verhulp gaat in op het voorstel voor aanpassing van het ontslagrecht en de vraag wat dit betekent voor de werknemer en de (mkb) werkgever.
Aukje Nauta spreekt over de snelle veranderingen van de individuele relaties tussen werkgever en werknemer op de werkvloer en de collectieve verhoudingen tussen sociale partners. Ze laat zien dat vooral rondom inzetbaarheid van werknemers doorbraken nodig zijn.
Hans Simons deelt zijn ervaringen met de nieuwe aanpak van de vakbond in het recente conflict over de cao schoonmaakbedrijven.

16:35 - 16:50

Pauze + snack

16:50 - 17:00

Inleiding poldergepraat door Wiebe Draijer, vooriztter SER

17:00 - 17:20

Poldergepraat, debat over de nieuwe koers van de vakbeweging tussen Jaap Smit, voorzitter vakcentrale CNV en Ton Heerts voorzitter vakcentrale FNV/ nieuwe vakbeweging i.o. en Hans Biesheuvel voorzitter MKB-Nederland onder leiding van Harry Starren

17:20 - 17:25

Korte reflectie op poldergepraat door Ton, Evert, Aukje, Jaap, Hans, Bibi en Hans

17:25 - 17:50

Discussie met de deelnemers

17:50 - 18:00

Slot door Hans Biesheuvel

18:00 -

Borrel en buffet
Evert Verhulp : prof. dr. mr. E. Verhulp is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI). Kroonlid SER.
Aukje Nauta : mw. dr. A. Nauta is bijzonder hoogleraar 'Employability in werkrelaties' aan de Universiteit van Amsterdam en partner van organisatieadviesbureau Factor Vijf. Plaatsvervangend kroonlid SER.
Hans Simons: is ex-politicus en o.a. voorzitter en werkgeversonderhandelaar van de ondernemersorganisatie schoonmaak- en bedrijfsdiensten, OSB.
Harry Starren: tot voor kort directeur De Baak, centrum voor leiderschap en ondernemerschap verbonden aan VNO-NCW.

Meer info?
Ineke de Deugd, adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland
E: bureau@mkb.nl
T: 015 2191255

evenementsregistratie
 evenementsregistratie