aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Avondcursus 'Man-zijn in deze tijd'

Avondcursus "Man-zijn in deze tijd"

Voor alle mannen die zich er (dieper) bewust van worden dat er meer mogelijk is in dit leven. Dat een diepere kwaliteit aangeboord kan worden, grotere vervulling mogelijk is en een meer wezenlijke bijdrage aan deze wereld gegeven kan worden.

In deze avondcursus gaan we in een periode van 12 weken op een verkenningstocht naar jouw pad van man-zijn. Waar je ook staat op jouw pad van ontwikkeling, deze cursus zal zich richten op het verdiepen en integreren van dat wat al in jou aanwezig is.

Elke 1 a 2 weken komen we een avond bij elkaar, waarin we werken met ervaringsgerichte oefeningen, meditatie, uitwisseling en coaching. Elke avond zul je tot concrete stappen komen die je in jouw dagelijks leven kunt toepassen en gaandeweg creƫren we met elkaar een krachtige supportgroep die je zal ondersteunen om als man tot de volle expressie te komen die jij je wenst in dit leven.

Je bent van harte welkom!

Met hartelijke groet,
Leon Gras

Praktische info
Avondcursus "Man-zijn in deze tijd"
Data: 04-03-2013 / 18-03 / 01-04 / 08-04 / 22-04 / 06-05-2013
Tijd: 19.30-22.00 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur)
Locatie: Landgoed Venwoude
Kosten: 275 euro.
Betaling: door overmaking op giro 3773174 t.n.v. L. Gras te Lage Vuursche.

Voor meer info over het programma "Man-zijn in deze tijd" en over Leon Gras, klik hier

Aanmelden
Voor aanmelden, klik hier links in het menu op "Aanmelden".

p.s. mocht je 1 van de avonden niet kunnen, dan is dat in principe geen probleem. Mochten meerdere mannen een bepaalde avond niet kunnen, dan kunnen we samen kijken naar een vervangende datum.

ticketregistratie
Ā ticketregistratie