aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Informatiebijeenkomst ESO praktijkbegeleiders

SOEB logo E kl.jpg

Beste ESO Praktijkbegeleider,

Het is al weer enige jaren geleden, dat de ESO opleiding van start is gegaan. Door de jaren heen is er veel veranderd in de totale structuur van deze opleiding en daarmee gepaard gaand, ook de begeleiding daarvan.
Bij het opleidingsfonds van de SOEB komen met betrekking tot de opleiding vaak vragen binnen waarop wij ook niet altijd een gelijkluidend antwoord hebben.

Via de aangesloten leden van de VBE weten wij dat er inmiddels vele medewerkers een certificaat hebben behaald teneinde de praktijkbegeleiding van een ESO Stagiair op zich te nemen.

Regels, wetten, APV etc. veranderen zo’n beetje met de tik van de klok als ook de regels binnen het SVPB alwaar de stagiair het examen moet afleggen.

Maar hoe zit het eigenlijk precies? “Wij” moeten derhalve werken in een ‘roerige’ evenementensector, een wereld in beweging. Een sector die veel kennis van ons vergt daar waar het de veiligheid van (grote) publieksevenementen aangaat. Woorden als “crowdmanagement” horen we in de markt steeds vaker maar wat houdt dit nu exact in? Hoe gaan wij als branche hiermee om? Hoe brengen wij een stagiair naar een bepaald niveau waardoor hij/zij beter gaat functioneren en leren wat wij verstaan onder ‘Security Awareness’. Hoe gaan wij als praktijkbegeleider hiermee om? Hebben wij een aanvullende opleiding nodig? Doen wij wel datgene wat er van ons wordt verwacht en werken wij dan ook binnen de wettelijke kaders?

De SOEB heeft hiervoor een bijeenkomst belegd en wel op:
maandag 29 oktober 2012 van 12.00 uur tot 17.00uur (incl. lunch).

De SOEB draagt zorg voor zowel een informatieve als ook een interactieve bijeenkomst en heeft daarvoor de volgende sprekers uitgenodigd:

  • Ad van den Boogert SVPB
  • Mari van Dorst Kenniscentrum Evenementenveiligheid KCEV

U kunt zich hier uiterlijk 8 oktober aanmelden.
Er zijn geen kosten aan uw deelname verbonden.

Graag ontmoet ik u op maandag 29 oktober a.s.,
met vriendelijke groet,

Leon Vincken
Voorzitter bestuur SOEB

workshopsoftware
 workshopsoftware