aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Leergang Arbeidsvoorwaarden Glashelder 2013

07 maart 2013

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 17:30

Deel I

drs. Tertius Middeldorp (AWVN)

Flexibel belonen

 • Welke beloningsvormen passen bij welk type organisatie / functie?
 • ‘Meeademende’ beloningsvormen
 • Invloed van leeftijd en “marktprijs” op de beloning
 • Trends en praktijkervaringen
18:00 - 19:00

Diner

19:00 - 21:00

Deel II

mr. Ton Mertens (UVA)

Fiscaal recht en cao's

 • De rol van de loonheffingen en die van de Belastingdienst bij cao’s.

21 maart 2013

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 21:00

Deel I en II

Prof. dr. Carsten de Dreu (UvA)

Psychologie van het onderhandelen

 • Leiderschap
 • Rollen in onderhandelingsprocessen
 • Meningsverschillen en belangenconflicten
 • Praktijkcasus
18:00 - 19:00

Diner

11 april 2013

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 17:30

Deel I

Prof.dr. Evert Verhulp (UvA)

Maatschappelijke en juridische kaders

 • Oorsprong van de cao, juridische kaders, cao-partijen
 • Juridische bedreiging van de solidariteit
 • Afwijking van ¾ dwingend recht
 • Ondernemings-cao’s
 • AVV en dispensatie
18:00 - 19:00

Diner

19:00 - 21:00

Deel II

Dr. Maurice Rojer (AWVN)

Cao vernieuwing op ondernemingsniveau

 • Decentralisatie en differentiatie in cao-vorming
 • Actuele discussie over het AVV -instrument

25 april 2013

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 17:30

Deel I

Prof. Dr. Ton Wilthagen:

Flexicurity als onderhandelingsstrategie

 • Flexibiliteit en zekerheid
 • Management van sociale risico's
 • Een nieuwe arbeidsverhouding
 • Praktijkcasus
18:00 - 19:00

Diner

19:00 - 21:00

Deel II

Dr. Jan Tamerus AAG (PGGM)

Pensioen

 • Het waarom van het huidige pensioencontract
 • Oorzaken onhoudbaarheid defined benefit contract
 • De voorkeur van de Stichting van de Arbeid en Pensioenfonds Zorg en Welzijn voor het nieuwe reële contract

16 mei 2013

14:00 - 14:30

Ontvangst

14:30 - 17:30

Deel I

Prof. dr. Evert Verhulp (UvA)

Driekwart dwingend recht: uitruil van belangen

 • Ontslagrecht en ¾ dwingend recht
 • Ontslagbescherming en WW als wisselgeld
 • Inhoud van sociale plannen
18:00 - 19:00

Diner

19:00 - 21:00

Deel II

Prof. Dr. Maarten Keune (AIAS)

Europese integratie en arbeidsverhoudingen

 • Sociaal Europa en de Europese sociale dialoog
 • Europa, de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

06 juni 2013

13:00 - 13:30

Ontvangst

13:30 - 15:00

Deel I

Prof. dr. Evert Verhulp (UvA)

(onder voorbehoud)

Sociaal Accoord

15:15 - 16:30

Deel II

drs. Joba van den Berg (Bouwend Nederland)

De praktijk van cao-onderhandelingen in het MKB

 • De verhouding tussen MKB en grootbedrijf
 • Standaardisering of maatwerk?
 • Afwijkingsbepalingen
 • Vernieuwend cao-beleid in het MKB
16:45 - 17:30

Deel III

Prof. dr. Evert Verhulp (UvA)

Terugblik en evaluatie leergang

18:00 - 19:00

Diner

19:00 - 21:00

Deel IV

mr. Bibi de Vries, directeur (Achmea)

Annet Koster (hoofd Stichting projecten MT MKB-Nederland)

Prof. dr. Evert Verhulp (UVA)

 • Discussie over sociaal / economische actualiteiten
 • Uitreiken certificaten
bezoekersregistratie excel
 bezoekersregistratie excel