aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Metalen en legeringen: substitutie en recycling

Themamiddag Metaallegeringen: substitutie en recycling
(met boekenmarkt)

Problemen in de toeleveringsketen van metalen en recente scherpe prijsschommelingen van metalen hebben niet alleen invloed op de productie van elektronica, maar ook op de productie van componenten die bestaan uit metaallegeringen voor (high-tech) toepassingen die nodig zijn voor een gezonde economie. De remedie voor deze recente ontwikkelingen moet worden gezocht in substitutie en recycling onder behoud van de kwaliteit van de metaallegeringen.

In deze thema-middag zullen prof. Jilt Sietsma, dr.ir. Erik Offerman en dr. ir. Yongxiang Yang u informeren over de problematiek van de toelevering van metaallegeringen en de remedies: substitutie en recycling. Ze werken bij de afdeling Materials Science and Engineering van de TU Delft (MSE: http:www.mse.tudelft.nl) op het focusgebied Metals Processing, Microstructure and Properties (MPMP).

Programma

12.30 - 13.00 uur inloop met koffie/thee, boekenmarkt

13.00 – 13.10 Welkomstwoord en introductie door ir. Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

13.10 – 14.00 “Metalen: gebruik en beschikbaarheid”, door prof. dr. ir. Jilt Sietsma

14.00 – 14.30 Pauze met koffie en thee, boekenmarkt

14.30 – 15.00 “Substitutie van metalen en legeringen”, door dr.ir. Erik Offerman

15.00 – 15.30 “Recycling of metals and alloys by pyrometallurgy and hydrometallurgy”, by dr. ir. Yongxiang Yang (in English)

15.30 – 16.00 Netwerkborrel in de ruimte PSOR

De masterclass wordt gehouden op dinsdag 12 maart a.s. aan de Technische Universiteit Delft, in het gebouw van Civiele Techniek en Geowetenschappen in collegezaal B.
Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Boekenmarkt
Verder is er een kleine “boekenmarkt”. In dit digitale tijdperk waarin men steeds verstandiger met kantoorruimte om gaat, zijn bij de afdeling MSE verschillende uitstekende wetenschappelijke boeken als papieren versie overbodig geraakt. U mag als bezoeker de boeken gratis meenemen. U bezit dan ook een (of meerdere) prachtig wetenschappelijk materiaalkundig werk! Er zal iets van 4 meter boekenplank zijn, dus er is genoeg keuze.

Sommige mensen zijn kosteloze bijeenkomsten van het kennisplatform gewend. Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een themamiddag en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).

Via de tab "aanmelden" kunt u zich inschrijven. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door deze e-mail te retourneren, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

English/dutch website www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl

Dutch Linked-In groep: Duurzaam Grondstoffenbeheer: http://www.linkedin.com/groups?gid=3924103&trk=hb_side_g

English Linked-In group: Sustainable Resource Management: http://www.linkedin.com/groups?gid=4365844&trk=myg_ugrp_ovr
Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

workshop organiseren
 workshop organiseren