aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Metalen en legeringen: substitutie en recycling

12 maart 2013

12:30-13:00

Inloop met koffie, thee en boekenmarkt

13:00-13:10

Introductie door Jan-Henk Welink

13:10-14:00

Metalen: gebruik en beschikbaarheid, door prof. dr. ir Jilt Sietsma

14:00-14:30

Pauze met koffie, thee en boekenmarkt

14:30-15:00

Substitutie van metalen en legeringen, door dr.ir. Erik Offerman

15:00-15:30

Recycling of metals and alloys by pyro- and hydro metallurgy, by dr. ir. Yongxiang Yang (in English)

15:30-18:00

Netwerkborrel