aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Metalen en legeringen: substitutie en recycling

12 maart 2013

12:30 - 13:00

Inloop met koffie, thee en boekenmarkt

13:00 - 13:10

Introductie door Jan-Henk Welink

13:10 - 14:00

Metalen: gebruik en beschikbaarheid, door prof. dr. ir Jilt Sietsma

14:00 - 14:30

Pauze met koffie, thee en boekenmarkt

14:30 - 15:00

Substitutie van metalen en legeringen, door dr.ir. Erik Offerman

15:00 - 15:30

Recycling of metals and alloys by pyro- and hydro metallurgy, by dr. ir. Yongxiang Yang (in English)

15:30 - 18:00

Netwerkborrel

workshop organiseren
 workshop organiseren