aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Afval anders gescheiden inzamelen

19 maart 2013

12:30-13:00

Inloop met koffie en thee

13:00-13:10

Welkomstwoord en overzicht van wetenschappelijke literatuur over beweegredenen van afval gescheiden inzamelen door de burger, door Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

13:10-14:00

“Bespiegelingen op best practices op inzamelmethodieken”, door Pieter Reus, SRE Milieudienst.

14:00-14:30

Pauze met koffie en thee

14:30-15:00

“Één jaar omgekeerd inzamelen”, door Natascha Spanbroek, ROVA

15:00-15:30

“Uw afval als grondstof: het werkt!”, door Koos van Dael, MWH Global

15:30-18:00

Netwerkborrel

betaalstroom evenement
 betaalstroom evenement