aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Masterclass: Milieudruk en business strategie

26 maart 2013

12:30-13:00

Inloop met koffie en thee

13:00-14:00

1e lesuur

14:00-14:30

Pauze met koffie en thee

14:30-15:30

2e lesuur

15:30-17:00

Netwerkborrel

participant registration
 participant registration