aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: meer winst in de bouw door circulaire economie

Seminar: meer winst in de bouw door een circulaire economie

De bouw ligt door politieke en economische ontwikkelingen nagenoeg stil. Een betere kans om de sector structureel klaar te maken voor de toekomst is nauwelijks denkbaar. Duurzaamheid zal in die toekomst een hoofdrol spelen. Daarbij gaat het om veel meer dan alleen het overtollige gebruik van grondstoffen. Er lonkt een veel breder perspectief dat ook zal leiden tot een andere organisatie van het werk, een nieuwe manier van bouwen en van de omgang met bouwonderdelen, en een andere verdeling van verantwoordelijkheden.

In dit seminar gaan vier topsprekers in op de vraag hoe de toekomst van de bouw eruit zal zien. En vooral welke voordelen dat heeft voor alle betrokkenen bij het bouwproces. Met als een van de belangrijkste conclusies dat er voor elk van de partners meer winst in het verschiet ligt.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 – 13:30 Hoe een nieuwe, circulaire manier van werken de bouw winstgevender maakt, door Remko Zuidema (Briqs, SlimBouwen)

13:30 – 14:00 LEGOlisering in de bouw, door Hennes de Ridder (Emeritus Hoogleraar Integraal Ontwerpen aan TU Delft)

14:00 – 14:30 koffiepauze

14:30 – 15:00 Circulaire materiaalstromen in de bouw, door Duzan Doepel (Professor Sustainable Architecture & Urban Planning, Sustainable Solutions RDM)

15:00 – 15:30 Future Buildings - Design for Disassembly experiment of noodzaak, door Elma Durmisevic (CTW, Universiteit Twente)

15.30 – 17.00 Netwerkborrel

De masterclass wordt gehouden op dinsdag 2 april a.s. aan de Technische Universiteit Delft, in de Blauwe zaal van de Universiteitsbibliotheek.

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).

Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor dit seminar. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door deze e-mail te retourneren, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

Vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

English/dutch website www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl

Dutch Linked-In groep: Duurzaam Grondstoffenbeheer: http://www.linkedin.com/groups?gid=3924103&trk=hb_side_g

English Linked-In group: Sustainable Resource Management: http://www.linkedin.com/groups?gid=4365844&trk=myg_ugrp_ovr
Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier