aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: meer winst in de bouw door circulaire economie

Seminar: meer winst in de bouw door circulaire economie
ir. Jan-Henk Welink
Mekerlweg 2
2628 CD Delft
Nederland
015-278 9205
j.h.welink@tudelft.nl
www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl
gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier