aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Masterclass: Methode om gedrag van mensen en organisaties te simuleren

Masterclass: Methode om gedrag van mensen en organisaties te simuleren
ir. Jan-Henk Welink
Mekerlweg 2
2628 CD Delft
Nederland
015-278 9205
j.h.welink@tudelft.nl
www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl
workshopsoftware
 workshopsoftware