Het onderstation, de betrouwbare hub?

Het onderstation, de betrouwbare hub?

04 november 2013

12:00 - 13:00

Inlooplunch en demonstratie "Live hacking" in het Hoogspanningslaboratorium

13:00 - 13:10

Welkom en inleiding. Cigre B3 Hoogspanningsstations Internationaal verbonden. Piet Knol, Alliander

13:10 - 13:30

Hoe betrouwbaar is het onderstation en hoe betrouwbaar willen we het? Henk van Bruchem, Netbeheer Nederland

13:30 - 13:55

Stationsconfiguraties in relatie tot de betrouwbaarheid. Wat is betrouwbare topologie? Edward Coster, Stedin

13:55 - 14:20

‘Het MS/LS station – De hub van de toekomst?’. Johan Morren, Enexis

14:20 - 14:45

Pauze

14:45 - 15:10

Impact van integratie van duurzame opwekking op stationsconfiguraties in transportnetten. Frank Koers, TenneT

15:10 - 15:30

Cyber security. Maurice Adriaensen en Robin Massink, DNV Kema

15:30 - 15:55

Welke potentieel biedt Condition Monitoring aan een verhoging van de betrouwbaarheid? Frank de Vries, Alliander

15:55 - 16:20

Pauze

16:20 - 16:45

Lifetime extension using Predictive Health Methodiek. Dhiradj Djairam, TU Delft

16:45 - 17:10

Technologische ontwikkelingen vanuit leveranciersperspectief.

17:10 - 17:15

Dagafsluiting

17:30 - 17:40

Hoogspanningslaboratorium van de Toekomst. Johan Smit, TU Delft

17:40 - 20:00

Bezoeken van interessante demonstraties in het Hoogspanningslaboratorium en netwerken tijdens het dinerbuffet.

registratie tijdslot formulier
 registratie tijdslot formulier