Het onderstation, de betrouwbare hub?

Het onderstation, de betrouwbare hub?

04 november 2013

12:00-13:00

Inlooplunch en demonstratie "Live hacking" in het Hoogspanningslaboratorium

13:00-13:10

Welkom en inleiding. Cigre B3 Hoogspanningsstations Internationaal verbonden. Piet Knol, Alliander

13:10-13:30

Hoe betrouwbaar is het onderstation en hoe betrouwbaar willen we het? Henk van Bruchem, Netbeheer Nederland

13:30-13:55

Stationsconfiguraties in relatie tot de betrouwbaarheid. Wat is betrouwbare topologie? Edward Coster, Stedin

13:55-14:20

‘Het MS/LS station – De hub van de toekomst?’. Johan Morren, Enexis

14:20-14:45

Pauze

14:45-15:10

Impact van integratie van duurzame opwekking op stationsconfiguraties in transportnetten. Frank Koers, TenneT

15:10-15:30

Cyber security. Maurice Adriaensen en Robin Massink, DNV Kema

15:30-15:55

Welke potentieel biedt Condition Monitoring aan een verhoging van de betrouwbaarheid? Frank de Vries, Alliander

15:55-16:20

Pauze

16:20-16:45

Lifetime extension using Predictive Health Methodiek. Dhiradj Djairam, TU Delft

16:45-17:10

Technologische ontwikkelingen vanuit leveranciersperspectief.

17:10-17:15

Dagafsluiting

17:30-17:40

Hoogspanningslaboratorium van de Toekomst. Johan Smit, TU Delft

17:40-20:00

Bezoeken van interessante demonstraties in het Hoogspanningslaboratorium en netwerken tijdens het dinerbuffet.