aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Medical Delta Café - Mini Symposium: Patiëntveiligheid & technologie

Medical Delta Café:

Patiëntveiligheid en technologie

Dinsdag 5 november 2013
Collegezaal A - faculteit 3ME, TU Delft

Incidenten op het gebied van patiëntveiligheid houden regelmatig de gemoederen bezig, vaak aangejaagd door berichtgeving in de media. Ondanks de vele initiatieven om patiëntveiligheid te verbeteren, kan er nog veel vooruitgang worden geboekt. Tijdens het Medical Delta café ‘Patiëntveiligheid en Technologie’ belichten de sprekers de rol van technologie in de veiligheid van onze zorg. Rode draad vormt het belang van inzicht in- en feedback vanuit het zorgproces voor een continue verbetering van patiëntveiligheid.

Om de kwaliteit – en daarmee ook de veiligheid – van de zorg te monitoren en verbeteren moet een instelling antwoord kunnen geven op vragen als: Heb ik mijn processen en communicatie in kaart? Weet iedereen te allen tijde waar de patiënt zich in het zorgproces bevindt? Is alle apparatuur aanwezig en onderhouden? Is alle informatie voor zowel de patiënt als de zorgverleners bijgewerkt en overgedragen? Het monitoren van de processen in een zorginstelling kan een belangrijke bijdrage leveren aan dit leerproces. Het resultaat van de inzet van technologie en automatisering is tweeledig: het ontlast de zorgverlener, terwijl het monitoring en verbetering van het proces mogelijk maakt.

OK met groene ipad_klein.jpg

Programma

14:45-15:15 Ontvangst in foyer faculteit 3ME
15:15-17:30 Sprekers in Collegezaal A
17:30-19:00 Borrel + buffet

Welkom door dagvoorzitter
Frank Willem Jansen, Hoogleraar Implementatie van de minimaal invasieve chirurgische technieken LUMC/ TU Delft

Ruimte voor technologie
Hugo Hurts, Directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie van het Ministerie VWS

Patiëntveiligheid en doelmatigheid
Ben Crul, Senior Medisch Adviseur Achmea

Patiëntveiligheid gezien vanuit technologie
Jenny Dankelman, Hoogleraar Minimaal-Invasieve Chirurgie en Interventie Technieken, TU Delft

Digital Operating Room Assistant
John vd Dobbelsteen, Assistant professor Minimaal-Invasieve Chirurgie en Interventie Technieken, TU Delft

Patiëntveiligheid en OK planning
Mathijs Blikkendaal, Arts-onderzoeker LUMC

Patient Journey
Frans Hiddema, Directeur Oogziekenhuis

Meer informatie kunt u vinden op de Medical Delta website

uitnodiging
 uitnodiging