Workshop: Bouw en gebiedsontwikkeling

Facilitator: Marleen Lodder en Chris Roorda, Drift.

Het werkveld van bouw en gebiedsontwikkeling staat sterk onder druk. De schok van de financieel-economische crisis heeft een einde gemaakt aan het adagium “zoveel mogelijk bouwen tegen een zo laag mogelijke prijs”. De ruimtelijke ontwikkeling wordt sterker dan ooit beïnvloed door thema’s als energie, water en gezondheid en door initiatieven vanuit eindgebruikers. De komende decennia lijkt deze uitdaging kwaliteit toe te voegen aan de bestaande leefomgeving vanuit de lokale context. Dit vraagt om een transitie in gebiedsontwikkeling die gepaard gaat met het verschuiven van rollen, het verbreden van werkvelden en het veranderen van spelregels.

Deze workshop laat inzichten en ervaringen van mensen met verschillende achtergronden ‘botsen’ om uiteindelijk tot inspirerende én praktische doorbraakperspectieven te komen in de praktijk van gebiedsontwikkeling.

conferentie organiseren
 conferentie organiseren