Energie en klimaat

Facilitator: Rick Bosman, Drift - samen met Ben Tubben, Alliander en Jelte Boeijenga, Blijstroom.

Het energiesysteem is in rap tempo aan het veranderen. De ene na de andere collectieve inkoopactie voor zonnepanelen vliegt je om de oren en lokale energie-coöperaties springen als paddenstoelen uit de grond. Deze ontwikkeling betekent een fundamentele verschuiving van de rolverdeling in het energiesysteem.

Het doel van deze workshop is gezamenlijk te verkennen wat de belangrijkste kenmerken van dat nieuwe energiesysteem zijn, welke partijen daar een belangrijke rol in (kunnen) spelen en hoe de positie van (gevestigde) spelers (wellicht) verandert. Een aantal professionals uit het veld zullen de uitdagingen vanuit hun perspectief inleiden. Op basis van deze inzichten zullen we vervolgens gezamenlijk vijf activiteiten identificeren waar we de komende vijf jaar mee aan de slag moeten om daadwerkelijk tot doorbraken in de energietransitie te komen.

badge sticker printing
 badge sticker printing