LET OP: het congres is VOL en het is daarom niet meer mogelijk om u via deze website aan te melden. Indien u geïnteresseerd bent in deze workshop is het mogelijk om uw interesse door te geven via een email naar depous@drift.eur.nl. Wij zullen u dan op een wachtlijst zetten en aanstaande maandag berichten of u kunt deelnemen. De kosten voor deelname aan het congres zijn 85 euro

Workshopleiders: Pepik Henneman, Flor Avelino en Marijke de Pous

Leren voor Transities

We leven in tijden van transities. We hebben te maken met klimaatverandering, financiële crises, demografische ontwikkelingen, en een welvaartstaat die onder druk staat. Deze ontwikkelingen dagen ons uit om anders te denken, anders te doen en ons ander te organiseren, in verschillende domeinen zoals energie, zorg, economie, bouw, en stadsontwikkeling. Om deze uitdagingen aan te gaan hebben we ook behoefte aan nieuwe kennis en nieuwe vormen van leren.

Met de oprichting van de Transition Academy (lancering 31 oktober) willen wij bijdragen aan een transitie richting ‘het nieuwe leren’, en daarmee een aantal hardnekkige tendensen in het huidige onderwijssysteem aanpakken:

• Veel van onze huidige opleidingen bereiden studenten onvoldoende voor op de complexe vraagstukken die zij in hun latere werkzaamheden tegen komen. De maatschappelijke urgentie voor onderwijs waarin onze bestaande systemen ter discussie worden gesteld, in plaats van gereproduceerd is hoog.

• De financiële crisis en de bezuinigingen zetten grote druk op het onderwijssysteem. De veerkracht en onafhankelijkheid van het onderwijs moet worden vergroot door nieuwe business modellen en samenwerkingsvormen te verkennen.

• In de afgelopen decennia zijn er grote hervormingen in het onderwijs geweest, die vooral top-down werden opgelegd. Een bottom-up aanpak is nodig waarmee ook buiten de formele paden en instituties nieuwe vormen van educatie en participatie kunnen worden ontwikkeld.

• Er is in het onderwijs grote segregatie tussen disciplines, instituten, leeftijden, leervormen en niveaus waardoor we de potentie om van en met elkaar te leren voor verandering niet goed benutten. De uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een grotere synergie tussen verschillende vormen van kennis en ervaring.

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die zich in het bovenstaande verhaal herkent, en ook vindt dat er meer en anders geleerd moet worden voor transities richting een duurzamere wereld. Het doel van de workshop is om kennis en ervaring uit te wisselen over nieuwe vormen van leren en met elkaar te verkennen welke vormen van samenwerking er nodig zijn om onze impact te vergroten.

Heb jij ideeën, ervaringen, een vraag of een aanbod op het gebied van leren voor transities? Schrijf je in voor de workshop en wees welkom om kort jouw eigen idee te pitchen in antwoord op de vraag: welke behoeftes en welke mogelijkheden zie jij voor leren voor transities?

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier