Leefbare wijk en stad

Het transformatieve potentieel van wijken voor de heruitvinding van steden
Facilitator: Irma Bijl, gebiedsmanager en Frank van Steenbergen, Drift.

In de afgelopen decennia zijn wijken als ideale interventieschaal gezien om diverse problemen aan te pakken. Of het nu op het vlak is van fysieke revitalisatie van de woonvoorraad, de inzet op veiligheid aangaande hangjongeren, het stimuleren van klein ondernemerschap, het vergroten van de sociale cohesie of de vergroening van de publieke ruimte. Ondanks wisselende successen van zulk soort interventies, wordt verwacht dat ‘de wijk’ als interventieschaal alleen maar aan populariteit zal toenemen (bv. door decentralisatie Jeugdzorg, etc.).

De interventieschaal van ‘de wijk’ suggereert een integrale zienswijze, een die niet gekenmerkt wordt door sectorale belangen en eenzijdige ingrepen. Het impliceert tastbare relaties in de leef- en/of werkwerelden van mensen, en maakt deze lokale schaal zo productief. Door in te zoomen op het lokale, kan vervolgens weer worden uitgezoomd om stedelijke (en zelfs nationale of globale) vraagstukken rondom leefbaarheid, duurzaamheid en solidariteit kritisch tegen het licht te houden.

Dit onderdeel van het congres probeert niet alleen de betekenis, maar juist ook het transformatieve potentieel van wijken te belichten en te bezien wat dit voor een gevolgen heeft voor de heruitvinding van steden.

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier