Zorg en Welzijn

Facilitator: Suzanne van den Bosch, SUSi.

Zorg en welzijn staan voor grote uitdagingen: van de macro-economische houdbaarheid tot het empoweren van de professional en burger tot samenwerking en samenredzaamheid in wijken en buurten realiseren. Zorg en welzijn zijn dan ook volop in beweging: decentralisaties en andere stelselwijzigingen hebben tot grote dynamiek geleid, terwijl velen zich ook hebben ingezet voor een transitie in cultuur en praktijk naast deze structuurwijziging.

In deze deelsessie verkennen we hoe ver die dynamiek de afgelopen jaren ons in de maatschappelijke opgave waar de zorg voor staat heeft gebracht; wat er de komende jaren nog meer nodig is; wat dat voor de deelnemers betekent; en welke rol transitiemanagement (en vergelijkbare benaderingen) hierin heeft gespeeld en kan spelen door tools en inzichten te bieden.

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier