aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Opleidings en trainingsbijeenkomst ESO praktijkbegeleiders

Do 31 oktober 2013

12:00 -

Welkom door Leon Vincken_ (voorzitter SOEB)
Kennismakingsronde en lunch

12:30 - 13:00

Evaluatie 1e trainingsdag 2012, uitkomst enquête

13:00 - 14:30

Lezing door Syan Schaap (KCEV)

14:30 - 16:30

Table top Syan Schaap

16:30 - 17:00

Afsluiting en borrel

workshop organiseren
 workshop organiseren