aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Masterclass: Inkopen in de circulaire economie Vrijdag 29 november

Masterclass: Inkopen in de circulaire economie Vrijdag 29 november

De circulaire economie is in opkomst. Die ontwikkeling is vooral ingegeven doordat de prijs van grondstoffen steeds volatieler worden. Er zijn mede hierdoor ingegeven nieuwe business modellen ontwikkeld. Maar wat betekent dit nu voor de inkoper? Hoe moet de inkoper er op reageren en waar liggen de kostenbesparingen? Deze masterclass gaat in op deze vragen. Gangbare modellen worden behandeld en er wordt ingegaan op hoe men dit in de organisatie kan inbrengen.

Inhoud van de masterclass:
• Denkbeelden van de circulaire economie en betekenis voor de inkoop.
• Specificatie: het product op een andere manier verkrijgen met de focus op kostenbesparing
• Selectie: verdere kijken dan het product zelf, focus op kostenbesparing en zaken die steeds vaker worden geëist op het gebied van milieuveiligheid, strategische materialen en sociale aspecten.

• Nazorgfase: bewaken van de kwaliteit van producten, en afvalmanagement als indicator voor de specificatie- en selectiefase.

Programma

13.00 - 13.30 uur inloop met koffie/thee

13.30 – 14.30 1e lesuur

14.30 – 15.00 Pauze met koffie en thee

15.00 – 16.00 2e lesuur

16.00 – 18.00 Borrel

De masterclass wordt gegeven op vrijdag 29 november in zaal H van de faculteit Techniek, Bestuur en Management op de Technische Universiteit Delft.

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een masterclas en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 200 euro (exclusief BTW).

Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor dit seminar. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door deze e-mail te retourneren, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

Vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

English/dutch website www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl

Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

bezoekersaantallen registreren
 bezoekersaantallen registreren