aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Masterclass: Inkopen in de circulaire economie Vrijdag 29 november

Masterclass: Inkopen in de circulaire economie Vrijdag 29 november
ir. Jan-Henk Welink
Meleweg 2
2628 CD Delft
Nederland
015-278 9205
j.h.welink@tudelft.nl
www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl
bezoekersaantallen registreren
 bezoekersaantallen registreren