aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Circulaire economie in textiel

Seminar: circulaire economie in textiel: de status van textielrecycling

De ontwikkelingen in het sluiten van kringlopen om een circulaire economie te krijgen, gaan in de textielsector erg snel. Textiel wordt steeds meer ingezameld om in te zetten als grondstof voor nieuwe hoogwaardige producten en hierin wordt steeds meer mogelijk. Ook worden er goede alternatieven gevonden voor vezels waarvan de prijs volatiel is en de milieudruk significant. Dit seminar geeft u een overzicht van wat er zoal mogelijk is.

In dit seminar gaan zes sprekers in op de snelle ontwikkelingen in textielrecycling en alternatieven van vezels. Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 - 13:30 uur Inloop met koffie en thee

13:30 - 13:50 uur "Chemisch recyclen: alternatief voor katoenvezel?" Gerrit Bouwhuis (Saxion Hogeschool Enschede)

13:50 - 14:10 uur "Textielrecycling", Anton Luiken (Texperium)

14:10 - 14:30 uur "Geef afval een toekomst", Hans Bon (Wieland)

14:30 - 15:00 uur Pauze met koffie en thee

15:00 - 15:20 uur “Textielinzameling in ontwikkeling”, Jill van der Wilk (KICI)

15:20 - 15:40 uur "ReEntry: de business case van tapijttegelrecycling", Geanne van Arkel (Interface)

15:40 - 16:00 uur “Hennep vs Katoen”, Ben Ratelband (StexFibers)

16:00 - 17:30 uur Borrel

Het seminar wordt gehouden op woensdag 11 december a.s. in zaal A van de faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de Technische Universiteit Delft.

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).

Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor dit seminar. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door deze e-mail te retourneren, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie