aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Circulaire economie in textiel (voor Modint VGT, Inretail en VHT-leden)

Seminar: Circulaire economie in textiel (voor Modint VGT, Inretail en VHT-leden)
ir. Jan-Henk Welink
Mekelweg 2
2628 CD Delft
Nederland
015-278 9205
j.h.welink@tudelft.nl
www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl
evenements uitnodiging
 evenements uitnodiging