Blue Energy

Blue energy is het winnen van energie uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. Het principe berust op reverse electro-dialysis (RED) dat gebruik maakt van ion-selectieve membranen. Wanneer in een RED-installatie 1 m3/s rivier water wordt gemengd met 1 m3/s zeewater produceert deze theoretisch ongeveer 1MW duurzame elektriciteit.

De technologie maakt het mogelijk om – in potentie overal ter wereld – waar een zoete en een zoute waterstroom elkaar ontmoeten energie te winnen. Dat is dus in principe elke locatie waar een rivier in zee uitmondt of waar bijvoorbeeld het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (gezuiverd rioolwater) in zee stroomt.

Blue energy is inmiddels bewezen op kleine schaal in het laboratorium van Wetsus en op (grotere) semi-technische schaal bij Frisia Zout. De volgende stap is de technologie onder praktijkomstandigheden te optimaliseren en deze vervolgens via een demonstratie installatie op te schalen en te commercialiseren.

Een blue energy centrale levert in basislast als dit vanuit waterbeheer mogelijk is. Potentieel schattingen voor blue energy variëren van 1.400 - 2.600 GW wereldwijd waarvan 1,5 GW in Nederland.

REDstack BV ontwikkelt de technologie met de partners Wetsus, ESCO-Salt, FUJIFILM B.V., NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden), Alliander N.V. en KEMA. De aandeelhouders van REDstack zijn A. Hak beheer B.V, Alliander N.V en MAGNETO Special Anodes B.V.