Getij- en rivierstroom

Getij- en rivierstroom
Getij- en rivierstromen vormen wereldwijd een groot potentieel voor duurzame energie productie met zogenaamde vrije stromingsturbines. De verwachting is dat mondiaal in 2050 het geïnstalleerd vermogen 250 GW bedraagt overeenkomend met een jaarlijkse investering van € 45 mld. Het vermogen dat in Nederland geplaatst kan worden is echter beperkt tot ca. 300 MW in vooral de Zuidwestelijke delta en rond de Waddeneilanden.

Vrije stromingsturbines zijn een soort compacte onderwater windturbines met het grote verschil dat de productie voorspelbaar is: continu in een rivier en een vast patroon voor getijstroom.

De Nederlandse turbinebouwer Tocardo International test sinds 2008 een turbine van 80 kW in één van de spuikokers in Den Oever. Naar verwachting zal nog dit jaar gestart worden met een serie van vijf 200 kW turbines in de stormvloedkering Oosterschelde. Ook voor de Afsluitdijk bestaan vergaande plannen voor het benutten van de spuistromen bij Kornwerderzand. Ook op de internationale markt is men actief. Dit jaar wordt een rivierstroom centrale in Nepal opgeleverd. In Europa vormen de getijstromen rond het Verenigd Koninkrijk en in de Franse Kanaal zone interessante locaties voor grootschalige winning in de toekomst.

De grote uitdaging voor producenten van dergelijke turbines is het aspect onderhoud. Dit wil men in verband met de slechte bereikbaarheid en daarmee gepaard gaande hoge kosten tot een minimum beperken.

Tocardo International heeft het Spaanse Repsol en Huisman als belangrijkste aandeelhouders. Daarnaast werkt men intensief samen met het Tidal Testing Centre voor beproevingen en met Strukton voor projectontwikkeling.