03 april 2014

12:30 - 17:30

03-apr-2014
12:30 - 13:00 Inloop met koffie en thee

13:00 - 13:15 Opening door Bea de Kruijf en/of Margo van Rheenen, managers dienstverlening
MEE Zuid-Holland Noord

13:15 - 14:15 Eerste ronde workshops | Informatiemarkt bezoeken

14:15 - 15:15 Tweede ronde workshops | Informatiemarkt bezoeken

15:15 - 16:00 Derde ronde workshops | Informatiemarkt bezoeken

16:00 - 16:45 Vierde ronde workshops | Informatiemarkt bezoeken

16.45 - 17.30 Afsluiting en netwerkborrel

Thema’s informatiemarkt:
1. MEE Algemeen
2. (Licht) Verstandelijke beperking
3. Autisme, CTO
4. Volledige beeldvorming, onderzoek, adviesgesprekken, aansluiten bij de
ketenpartner
5. Lichamelijk gehandicapten, niet-aangeboren hersenletsel en chronisch
zieken
6. Support Intensity Scale en MEE4YOU
7. Arbeid, Sociale zekerheid en juridische ondersteuning
8. School Maatschappelijk werk
9. Vrije Tijd & Vorming
10. Stichting Mentorschap Haag en Rijn
11. Opvoedingsondersteuning en Integrale Vroeghulp
12. Multiproblembegeleiding
13. Cursus Trainingen en Ontmoetingsgroepen

registratie tijdslot formulier
 registratie tijdslot formulier