aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Recyclingstechnieken, onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Seminar: Recyclingstechnieken, onderzoek en nieuwe ontwikkelingen
ir. Jan-Henk Welink
Mekelweg 2
2628 CD Delft
Nederland
015-278 9205
j.h.welink@tudelft.nl
www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl
event organiseren
 event organiseren